ไม่มีโพสต์ที่แสดง

APLICATIONS

แก้ไข permission file

sudo chown -R bitnami:daemon /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php find /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php -type d -exec chmod 0755 {} ; find /opt/bitnami/apps/wordpress/htdocs/wp-content/themes/flatsome-child/functions.php -type f -exec chmod 0664 {}...

ติดตั้ง wordpress EC2 amazon

HOT NEWS